جدیدترین ها

محلول پاشی زمینی جنگل‌های سردشت و پیرانشهر برای مقابله با آفت جوانه خوار بلوط

محلول پاشی زمینی جنگل‌های سردشت و پیرانشهر برای مقابله با آفت جوانه خوار بلوط

عملیات محلول پاشی در ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار از جنگل‌های زاگرس شهرستان‌های سردشت وپیرانشهر آغاز شد به گزارش سردشت پرس معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی گفت: عملیات محلول پاشی امسال به صورت زمینی و در راستای مقابله با آفت جوانه خوار و برگ خوار بلوط در


پایگاه خبری و تحلیلی سردشت پرس با مجوز به شماره ۷۸۸۹۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی