چشمه معدنی “گەڵو” منطقه آلان سردشت

چشمه #معدنی “گەڵو” یکی از جاذبه های گردشگری خاص منطقه آلان می باشد که از ارتفاعات کوه های اطراف روستاهای دولکان ـ کانیلان و دۆڵە مێر سرچشمه میگیرد و از دل #کوه ها و #صخره های مرتفع این منطقه بیرون می آید نوشیدن آب زلال و بسیار خنک و همزمان استفاده از طبیعت #بکر و

چشمه #معدنی “گەڵو” یکی از جاذبه های گردشگری خاص منطقه آلان می باشد که از ارتفاعات کوه های اطراف روستاهای دولکان ـ کانیلان و دۆڵە مێر سرچشمه میگیرد و از دل #کوه ها و #صخره های مرتفع این منطقه بیرون می آید

نوشیدن آب زلال و بسیار خنک و همزمان استفاده از طبیعت #بکر و چشم انداز بسیار دیدنی منطقه در ذهن هر بیننده و گردشگری خاطره ای ماندگار خواهد بود

 

سالهاست که آب چشمه “گەڵوو” در بین روستاهای دوولکان , کانیلان و دۆڵە مێر بصورت اشتراکی جهت مصارف کشاورزی استفاده میشود

 

بخشی از مسیر دسترسی به این چشمه ماشین رو و آسفالت می باشد و پس از خروج از شهر سردشت و عبور از روستاهای قەڵارەش, اسپەمێزە و دوولکان به روستای کوچک مێرگاسه (نرسیده بە روستای بێتۆش ) خواهید رسید و از روستا تا خود چشمه حدود ۳۰ دقیقە #کوهنوردی نیمه سنگین خواهید داشت