طبیعت دیدنی تفرجگاه گردشگری شینوێ سردشت

تفرجگاه گردشگری شینوێ سردشت در فاصله ۵ کیلومتری شهر سردشت و در فاصله ۱ کیلومتری ضلع غربی روستای شینوێ واقع در بخش ربط و درمیان درختان انبوه جنگلی و طبیعت ناب و بکر منطقه واقع شده است وجود چشمه همیشه جاری, طبیعت جنگلی و درختان با قدمت بالا در این منطقه از جذابیت های خاص

تفرجگاه گردشگری شینوێ سردشت در فاصله ۵ کیلومتری شهر سردشت و در فاصله ۱ کیلومتری ضلع غربی روستای شینوێ واقع در بخش ربط و درمیان درختان انبوه جنگلی و طبیعت ناب و بکر منطقه واقع شده است

وجود چشمه همیشه جاری, طبیعت جنگلی و درختان با قدمت بالا در این منطقه از جذابیت های خاص این تفرجگاه می باشند

در طول سال, همواره گردشگران و طبیعت دوستان در این منطقه حضور دارند و یکی از مسیرهای گردشگری پیاده رویی و کوهنوردی نسبتا سبک شهرستان است

برای رفتن به این تفرجگاه دو مسیر دسترسی وجود دارد.

مسیر اول از سمت خروجی شهر به سمت آرامستان تازه احداث پشت پارک هەواری شار می باشد که حدود۳۰ دقیقه پیادە رویی دارد

مسیر دوم که نزدیکتر است از سمت روستای شینوێ می باشد که حدود ۱۰ دقیقه پیادە رویی دارد