ارتفاعات دیدنی “سەری گۆمێ” سردشت ـ میرآباد

کوه 2213 متری “سەری گۆمێ” در منطقه میرآباد سردشت واقع شده است که از این نقطه بدلیل ارتفاع زیاد آن تمامی روستاهای سردشت, میراباد و حتی شهر پیرانشهر و همچنین دریاچه سد شهر دوکانان اقلیم کردستان عراق نیز با چشم غیر مسلح قابل رویت هستند در مجاورت قلە کوە, یک دریاچە طبیعی کوچک نیز از

کوه 2213 متری “سەری گۆمێ” در منطقه میرآباد سردشت واقع شده است که از این نقطه بدلیل ارتفاع زیاد آن تمامی روستاهای سردشت, میراباد و حتی شهر پیرانشهر و همچنین دریاچه سد شهر دوکانان اقلیم کردستان عراق نیز با چشم غیر مسلح قابل رویت هستند

در مجاورت قلە کوە, یک دریاچە طبیعی کوچک نیز از آب شدن برف های این منطقه شکل گرفته است که نامگذاری این کوه نیز بر مبنای وجود این دریاچه بوده است ( در زبان کوردی, به دریاچه کوچک “گۆم” گفته میشود و نام این کوه که “سەری گۆمی” است, بە معنای ارتفاعات بالای دریاچه می باشد)

 

چند مسیر برای کوهنوردی و دسترسی به این منطقه وجود دارند که یکی از آنان , استفاده از خودروهای شاسی بلند و عبور از مسیر ” سردشت ـ نلاس ـ احمد بریو ” می باشد که امکان دسترسی خودرو به دریاچه کوه و نزدیکی قله کوه وجود دارد

 

طبیعت این منطقه کاملا بکر بوده و آب و هوای بسیار خنکی دارد و وزش باد در این منطقه بدلیل ارتفاع بالای آن شدید می باشد